Woodtox

woodtox
Søk

WoodTox

Universal Sopp og Insektsmiddel

  • Produktet

    Benyttes til bekjempelse og forebyggende behandling mot insekter som angriper treverk.

  • Produktet

    Forebygger også mot angrep av råtesopper og blåved.

  • Produktet

    Godkjent av Miljødirektoratet og registrert i Produktregisteret.

woodtox

Vannbasert – luktsvak

Stripet borebille

Middel mot
Stripet borebille.

(mit, morr mott og tremark)

Stripet borebille (også kalt mit, morr, mott, tremark) er den borebillen som er mest utbredt, og den finnes over store deler av landet. Vanligst er den langs kysten og andre steder med høy luftfuktighet.

Husbukk

Middel mot Husbukk.

I Norge er hovedutbredelsen av husbukk langs kysten av Agder-fylkene, samt i Telemark. Den er også vanlig forekommende innerst i Sognefjorden, og stedvis i Hardangerfjorden og langs fjorder på Møre.

woodtox
woodtox
Stokkmaur-Stripet borebille-Husbukk
Stripet-borebille
Husbukk
Stokkmaur
ratesopp
woodtox
woodtox

Stokkmaur

Middel mot Stokkmaur.

Stokkmaur finnes over store deler av Norge, og er en av få insektarter som kan gjøre skade på bygninger. Skaden kommer når mauren gnager ut tre eller isolasjonsmateriale for å anlegge reir.

Råtesopp / blåved

Middel mot
Råtesopp / blåved.

Treverk som utsettes for langvarig nedfukting blir angrepet av råtesopp. Soppsporer finnes praktisk talt over alt, både i luft og i treverk. Treverkskonstruksjoner som utsettes for temperatur og fuktighet som er gunstig for soppen, vil derfor før eller siden bli råteskadet.

Produktinformasjon

WOODTOX UNIVERSAL INSEKTMIDDEL 5L, IMPREGNERINGSMIDDEL MOT BOREBILLER


WoodTox er et produkt som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk og Stokkmaur. I tillegg til at produktet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Produktet virker også forebyggende mot råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. (“Blåved”) Produktet er vannbasert, luktsvakt, inneholder både insecticide og Fungicide (Permetrin og IPBC) og er basert på microemulsjon-teknologi. Denne formuleringen besørger at nanometerstore dråper trenger langt inn i treverket og gir en meget god impregnerende beskyttelse. Godt egnet til å bekjempe treborende insekter samt forebygge mot råtesoppangrep i takkonstruksjoner, bjelkelag, tømmerkonstruksjoner mm – forutsatt at treverket er ubehandlet.

Profesjonell hjelp

I noen tilfeller kan det være ønske om å tilkalle profesjonell hjelp ved behandling av bygninger som er angrepet av treødeleggende insekter.
Vårt morselskap RenTox as, står klare for å hjelpe dersom du ønsker bistand fra tekniker til å utføre impregneringsarbeidet / bekjempelsen.
Trenger du profesjonell hjelp? Fyll ut skjema, og du blir i nær fremtid kontaktet av en sertifisert skadedyrtekniker i nærheten av deg.