Woodtox

woodtox
Søk

WoodTox er et produkt og treimpregneringsmiddel som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk, og Stokkmaur.

I tillegg til at produktet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Treimpregneringsmiddelet virker også forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. («Blåved»)

Treimpregneringsmiddelet er vannbasert, luktsvakt, inneholder både Insecticide og Fungicide (Permetrin og IPBC) og er basert på microemulsjon-teknologi. Denne formuleringen besørger at nanometerstore dråper trenger langt inn i treverket og gir en meget god impregnerende beskyttelse. 

WoodTox er godt egnet til å bekjempe angrep av treborende insekter i takkonstruksjoner, bjelkelag, tømmerkonstruksjoner mm – forutsatt at treverket er ubehandlet/umalt.

Produktet er også beregnet benyttet som forebyggende behandling mot Råtesoppangrep og Fargeskadesopper på takkonstruksjoner, dører, vinduer, trepaneler, mm.

Borebilleangrep på loft
woodtox
Stokkmaur-Stripet borebille-Husbukk
woodtox
  • WoodTox er klar til bruk og skal ikke utblandes eller fortynnes.
  • Produktet tørker på ca 1 time, og kan overmales etter 24 timer.
  • Produktet kan lagres i 2 år dersom det oppbevares frostfritt og i originalemballasje.
  • Leveres både som 1 liter m/sprayer og 5 liter kanne.
  • Produktet må anvendes ihht beskrivelse i sikkerhetsdatablad.

Anbefalt forbruk av WoodTox ved forebyggende og bekjempende behandling.

Skadegjører Latinsk navn Behandling Forbruk
Husbukk
Hylotrupes bajulus
Forebyggende
200ml/m2
Råtesopp
-
Forebyggende
100ml/m2
Stripet Borebille
Anobium punctatum
Forebyggende
200ml/m2
Termitter
Termitidae
Forebyggende
200ml/m2
Fargeskadesopp - Blåved
-
Forebyggende
200ml/m2
Husbukk
Hylotrupes bajulus
Bekjempelse
300ml/m2
Stripet Borebille
Anobium punctatum
Bekjempelse
300ml/m2

WoodTox er et produkt og treimpregneringsmiddel som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk, og Stokkmaur.

I tillegg til at treimpregneringsmiddelet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Treimpregneringsmiddelet virker også forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. («Blåved»)

Litt om diverse skadedyr og behandlinger hvor man kan benytte vårt treimpregneringsmiddel som også virker forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. («Blåved»).

1. Stripet borebille I Mit I Morr I Mott I Tremark

I Norge er det i hovedsak to typer borebiller som gjør skade på bygninger, Stripet borebille («mit») og Husbukk. Av disse er det Stripet borebille som er mest utbredt, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet er det Stripete borebille man finner i treverk på loft og i kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne borebillen.

Problemer med Stripet borebille, Mit, Morr Mott eller Tremark? WoodTox er et produkt og treimpregneringsmiddel som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk, og Stokkmaur.

I tillegg til at treimpregneringsmiddelet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Treimpregneringsmiddelet virker også forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. («Blåved»)

2. Hussopp og råtesopp er ofte årsaken til råteskader

Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang. I naturen er det flere hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

Problemer med hussopp og råtesopp? WoodTox er et produkt og treimpregneringsmiddel som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk, og Stokkmaur.

I tillegg til at treimpregneringsmiddelet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Treimpregneringsmiddelet virker også forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. («Blåved»)

3. Bygningsskader I Råtesopper i bygninger

Trevirke som blir utsatt for fuktpåvirkning over lengre tid angripes av råtesopp og kan føre til bygningsskader. Hvilken råtesoppart som angriper de forskjellige bygningskonstruksjoner er noe tilfeldig, men avgjøres av fuktprosent, temperatur og varighet av fukttilgang.. I naturen er det over hundre forskjellige treødeleggende sopper som forårsaker råteskader, mens i bygninger er det kun et fåtall av råtesopparter som står for de fleste soppangrepene.

Problemer med sopp og råtesopper som kan føre til bygningsskader? WoodTox er et produkt og treimpregneringsmiddel som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk, og Stokkmaur.

I tillegg til at treimpregneringsmiddelet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Treimpregneringsmiddelet virker også forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. («Blåved»)