Woodtox

icon_search

WoodTox er et produkt som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk, og Stokkmaur.

I tillegg til at produktet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Produktet virker også forebyggende mot råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. («Blåved»)

Produktet er vannbasert, luktsvakt, inneholder både Insecticide og Fungicide (Permetrin, Propiconazole og IPBC) og er basert på microemulsjon-teknologi. Denne formuleringen besørger at nanometerstore dråper trenger langt inn i treverket og gir en meget god impregnerende beskyttelse.

WoodTox er godt egnet til å bekjempe angrep av treborende insekter i takkonstruksjoner, bjelkelag, tømmerkonstruksjoner mm – forutsatt at treverket er ubehandlet/umalt.

Produktet er også beregnet benyttet som forebyggende behandling mot Råtesoppangrep og Fargeskadesopper på takkonstruksjoner, dører, vinduer, trepaneler, mm.

  • WoodTox er klar til bruk og skal ikke utblandes eller fortynnes.
  • Produktet tørker på ca 1 time, og kan overmales etter 24 timer.
  • Produktet kan lagres i 2 år dersom det oppbevares frostfritt og i originalemballasje.
  • Leveres både som 1 liter m/sprayer og 5 liter kanne.
  • Produktet må anvendes ihht beskrivelse i sikkerhetsdatablad.

Anbefalt forbruk av WoodTox ved forebyggende og bekjempende behandling.

Skadegjører Latinsk navn Behandling Forbruk
Husbukk
Hylotrupes bajulus
Forebyggende
200ml/m2
Råtesopp
-
Forebyggende
100ml/m2
Stripet Borebille
Anobium punctatum
Forebyggende
200ml/m2
Termitter
Termitidae
Forebyggende
200ml/m2
Fargeskadesopp - Blåved
-
Forebyggende
200ml/m2
Husbukk
Hylotrupes bajulus
Bekjempelse
300ml/m2
Stripet Borebille
Anobium punctatum
Bekjempelse
300ml/m2