Woodtox

woodtox
Søk

Godkjenninger

WoodTox er godkjent for salg i Norge av Miljødirektoratet
under registreringsnummer NO-2019-0172

Produktet er registrert i Produktregisteret under registreringsnummer PT NO. 644280

WoodTox er registret i NOBB
NOBB nummer 1 liter 60012600
NOBB nummer 5 liter 60012631

Norwegian Environment Agency

Section for Biocides and Declaration of Chemicals
Phone: +47 73 58 05 00
E-mail: biocides@miljodir.no

woodtox

Etikett på WoodTox Universal Insektmiddel er godkjent av Miljødirektoratet.

woodtox
woodtox

Kopi av godkjenninger kan oversendes på forespørsel.