Woodtox

woodtox
Søk

Godkjenninger

Produktet er registrert i Produktregisteret under registreringsnummer PT NO 664366

For bruk av profesjonelle brukere er godkjenningsnummer hos Miljødirektoratet
NO-2019-0172 og PT NO er 644280

WoodTox er registret i NOBB
NOBB nummer 1 liter 60012600
NOBB nummer 5 liter 60012631

Etiketter på WoodTox Universal Sopp og Insektmiddel

Kopi av godkjenninger kan oversendes på forespørsel.